Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, 2014