Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddział w Rzeszowie

O OddzialeZarząd Oddziału Rzeszowskiego:
 

Przewodniczący: kol. Joanna Wład-Michalik 

Z-ca przewodniczącej: kol. Zuzanna Kobierzyńska

Skarbnik: kol. Marian Kania

Sekretarz: kol. Anna Sibiga

Kol. Aleksandra Kozubal

Kol. Małgorzata Sznicer


Rzeszów, 2014