Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddział w Rzeszowie

O OddzialeZarząd Oddziału Rzeszowskiego:
 

Przewodniczący: Joanna Wład-Michalik 
Z-ca przewodniczącej: prof. Piotr Gębica
Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Szpara
Skarbnik: Teresa Mitura
Sekretarz: Anna Sibiga
Aleksandra Kozubal


Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Sznicer
Dorota Mróz
Genowefa Zdeb


Rzeszów, 2014