Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddział w Rzeszowie

60 - lecie Oddziału

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego świętował 60-lecie swojego istnienia. Uroczystość miała miejsce w dniu 9 kwietnia 2016 r. Na miejsce spotkania wybrano I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu. To w tej szkole uczył prof. Adam  Tabor, inicjator powstania koła PTG, które po kilku latach przekształcone zostało w oddział (1956 r.). W uroczystości brali udział przedstawiciele Rodziny Profesora, w osobie Syna Adama oraz Wnuka Grzegorza z Małżonkami.

GALERIA ZDJĘĆ ze SPOTKANIA (dzięki I LO w Jarosławiu)

RELACJA FILMOWA (dzięki twojatv.info)

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca oddziału PTG, Joanna Wład-Michalik. Przywitała zebranych gości i przekazała otrzymane okolicznościowe życzenia (skierowali je: Podkarpacka Kurator Oświaty, Krakowski oraz Stalowowolski Oddział PTG). Okolicznościowy list od Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG, prof. Antoniego Jackowskiego,odczytała Zuzanna Kobierzyńska, zastępca przewodniczącej oddziału. 
Zebranych Gości, w tym obecnych i byłych Nauczycieli, przywitał również Zbigniew Tabor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu.

Pierwsza część spotkania poświęcona była historii Oddziału w Rzeszowie. Obszerną jego historię zaprezentowała długoletnia przewodnicząca, kol. Aleksandra Kozubal.  Po Jej wystąpieniu głos zabrali kolejno: 
- harcmistrz Zofia Nowakowska, córka prof. Stanisława Nowakowskiego, pierwszego przewodniczącego oddziału oraz przyjaciela prof. Adama Tabora,
- prof. Zygmunt Górka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Krakowskiego Oddziału PTG, wieloletni Przyjaciel naszego Oddziału,
- kol. Janina Kazak – Wawrzaszek, posiadająca najdłuższy staż w PTG (od 1955 r.),
- kol. Stanisław Kazak, przewodniczący Oddziału w latach 1981-1986.

Druga część spotkania poświęcona była prof. Adamowi Taborowi. Z prezentacją Jego sylwetki wystąpił kol. Wojciech Zakrzewski. Wspominali Go nauczyciele i uczniowie, którzy mieli możliwość współpracy z Nim: 
- prof. Roman Fedan, z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PWSTE w Jarosławiu,
- p. Irena Kilian, emerytowana nauczycielka z I LO w Jarosławiu,
- dr Krystyna Szmigel, z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa, uczennica Profesora.

Ważną częścią obchodów było nadanie sali geograficznej tutejszego liceum imienia prof. Adama Tabora. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Adam Tabor, kol. Aleksandra Kozubal oraz Zbigniew Tabor (dyrektor I LO).  Syn Profesora podziękował wszystkim za tak ważną dla całej Rodziny inicjatywę. Zebrani Goście udali się potem do sali, gdzie przygotowano okolicznościowe wystawy (w tym zachowane zdjęcia Profesora). 

Po krótkim spotkaniu towarzyskim osoby zainteresowane udały się na zwiedzanie Jarosławia (Podziemne Przejście Turystyczne oraz cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego).

Uroczystość dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń, była okazją do spotkania wielu dawno niewidzianych geografów i sympatyków Rzeszowskiego Oddziału PTG.

Dziękujemy za udział!

Duże podziękowania należą się osobom, które udostępniły swoje prywatne zbiory w celu wykonania okolicznościowych wystaw. Są to Koleżanki i Koledzy:

Marian Kania

Agnieszka Kapel

Stanisław Kazak

Janina Kazak – Wawrzaszek

Zuzanna Kobierzyńska

Anna, Karolina i Szymon Kozłowscy

Aleksandra Kozubal

Małgorzata Młynarska

Dorota Mróz

Anna Sibiga

Małgorzata Sznicer

Joanna Wład-Michalik

Wojciech Zakrzewski

 

Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania sponsorom. Należą do ich:

I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

 Restauracja Klasyczna w Jarosławiu

 Delikatesy Centrum Kańczuga

 

Joanna Wład-Michalik


Rzeszów, 2014