Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddział w Rzeszowie

KontaktOddział Rzeszowski PTG

Ul. 3 Maja 15, 35 - 030 Rzeszów


Tel.  506 018 202,  
17 685 338 26

ptgrzeszow@gmail.com 


Rzeszów, 2014