Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddział w Rzeszowie

Organizacja Pożytku PublicznegoPolskie Towarzystwo Geograficzne znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego.
1% podatku dochodowego wspiera cele statutowe Towarzystwa oraz przyczynia się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce.
Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego należy w odpowiednim formularzu:

- podać numer KRS: 0000110860
- wpisać wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Dziękujemy!

 
 
 

 

 


Rzeszów, 2014