Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddział w Rzeszowie

O nasWitamy serdecznie na stronie internetowej Rzeszowskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 

Głównymi celami działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego są:
- działania na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii,
- upowszechnianie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
- popieranie osiągnięć naukowych i dydaktycznych. 


Cele te realiozwane są poprzez:
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie rozwoju nauki i praktycznych zastosowań geografii,
- organizowanie wypraw i wycieczek naukowych,
- organizację i udział w kongresach i zjazdach naukowych i popularnonaukowych,
- organizację konferencji, odczytów naukowych i popularnonaukowych,
- organizację konkursów tematycznych,
- współorganizację olimpiady geograficznej.


Rzeszów, 2014